Bodelning-Sambo

Vad ingår i en bodelning?

Vad ingår i en bodelning?Vad ingår i en bodelning? Många sambor saknar kunskap om sambolagen och de bodelningsregler som gäller mellan sambor. De som inte vill gifta sig utan bo ihop som sambor bör absolut sätta sig in i vad det innebär att vara sambor rent juridiskt. För många kommer det tyvärr som en ren överraskning att:

  1. Sambor inte ärver varandra utan testamente.
  2. Endast gemensam bostad och gemensamt bohag omfattas av sambolagens bodelningsregler.

När man flyttar ihop verkar det inte finnas ett problem i världen som inte är överkomligt. Tyvärr så spricker även de starkaste förhållanden ibland och det är därför viktigt att blivande sambor är insatta i sambolagen innan dess innebörd kommer som en överraskning för dem. Vi har sammanställt en checklista över vad sambor bör tänka på.

Vad ingår i en bodelning?

Som tidigare redogjorts för så omfattar sambolagens bodelningsregler endast den gemensamma bostaden samt gemensamt bohag. Med gemensam bostad så avses en bostad som skaffats i syfte att bo där gemensamt. Det saknar betydelse vem av samborna som betalt bostaden. Om bostaden skaffats för gemensamt bruk har båda samborna rätt till lika stor del av bostaden vid en separation.

Konsekvensen av att bodelningsreglerna i sambolagen bara omfattar den gemensamma bostaden samt dess bohag är att annan egendom inte skall ingå i bodelning mellan sambor. Detta är något som kommer som en obehaglig överraskning för många sambor. Således skall inte sommarstuga, banktillgodohavanden, bilar, båtar eller aktier ingå i en bodelning mellan sambor.

Ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!