Bodelning-Sambo

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal - Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för både gifta och sambor. Mer detaljerad information om respektive avtal finner du på produktsidorna:

I denna artikel kommer vi dock att koncentrera oss på bodelning mellan sambor. En bodelning mellan sambor begränsas till endast gemensam bostad och gemensamt bohag, den så kallade samboegendomen. Bodelning enligt sambolagen kräver att samborna separerat samt att en av samborna är skriven på ny adress.

Sambor som separerar bör absolut skriva ett bodelningsavtal. Det är viktigt av flera skäl, inte minst som bevis för att en bodelning ägt rum. Annars kan i värsta fall en av samborna återkomma med fler krav även efter att bodelningen är avslutad. Det finns en mängd andra skäl till varför sambor bör eller är tvungna att skriva ett bodelningsavtal. Exempelvis kan bodelningen innebära att en bostadsrätt eller fastighet skall föras över till den ena sambon. Det är skattemässigt fördelaktigt att föra över bostaden genom en bodelning. För mer information om bodelning så rekommenderar vi att ni besöker Bodelning.nu!

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal för sambor!